ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα γίνονται δεκτές έως και 15 Φεβρουαρίου 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με (1) μία έως πέντε (5) φωτογραφίες, κατά προτίμηση από διαφορετικά νησιά η καθεμία. Απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό είναι:

 1. Οι φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, με διαμόρφωση JPEG, ανάλυση 300 dpi.
 2. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Οι φωτογραφίες και η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο [email protected]

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν στελέχη στης διοίκησης της DODEKANISOS SEAWAYS και καταξιωμένοι Δωδεκανήσιοι φωτογράφοι που θα ανακοινωθούν με τα αποτελέσματα. Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τα Bραβεία εκτός από το Bραβείο Kοινού που θα αναδειχθεί από το κοινό στη σελίδα μας στο facebook μέσω δημόσιας ψηφοφορίας.


ΒΡΑΒΕΙΑ
Θα απονεμηθούν 5 βραβεία και τιμητικοί έπαινοι. Τα βραβεία των πέντε νικητών είναι τα εξής:

 • 1ο Βραβείο: Φωτογραφικά είδη αξίας 500€ ή δέκα (10) δωρεάν εισιτήρια μετ' επιστροφής
 • 2ο Βραβείο: Φωτογραφικά είδη αξίας 350€ ή πέντε (5) δωρεάν εισιτήρια μετ' επιστροφής
 • 3ο Βραβείο: Φωτογραφικά είδη αξίας 150€ ή τρία (3) δωρεάν εισιτήρια μετ' επιστροφής
 • Βραβείο Κοινού: Φωτογραφικά είδη αξίας 100€ ή δύο (2) δωρεάν εισιτήρια μετ' επιστροφής
 • Βραβείο Dodekanisos Seaways: Φωτογραφικά είδη αξίας 100€ ή δύο (2) δωρεάν εισιτήρια μετ' επιστροφής

Σημειώσεις:

 • Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με μετρητά.
 • Ο νικητής έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει σε οποιονδήποτε προορισμό της DODEKANISOS SEAWAYS επιθυμεί.
 • Τα ταξίδια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους εντός ενός (1) έτους. Η διάρκεια του έτους ξεκινάει από την ημέρα ανακοίνωσης των νικητών.
 • Κάθε συμμετοχή που θα αποσπάσει έπαινο ή επαίνους δικαιούται από ένα (1) δωρεάν εισιτήριο μετ' επιστροφής.
 • To κατάστημα φωτογραφικών ειδών είναι επιλογή της DODEKANISOS SEAWAYS.
 • Τα εισιτήρια είναι αυστηρά προσωπικά για κάθε νικητή.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που θα αποσπάσουν βραβείο ή θα απονεμηθεί έπαινος, ανήκουν στον/στην φωτογράφο και στη DODEKANISOS SEAWAYS. Συνεπώς η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιεί σε διαφημιστικά ή άλλου είδους έντυπα. Οι συμμετέχοντες φωτογράφοι με δική τους ευθύνη έχουν εξασφαλίσει την έγκριση των προσώπων που απεικονίζουν οι φωτογραφίες τους. Τροποποιήσεις στις φωτογραφίες όπως πρόσθετα πλαίσια, υδατογραφήματα και υπογραφές, δεν επιτρέπονται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για το 2023 θα ανακοινωθούν εντός Μαρτίου 2024 στον τοπικό τύπο, στην ιστοσελίδα της DODEKANISOS SEAWAYS, στο Facebook της εταιρείας και θα αποσταλούν μέσω e-mail σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 16 ετών, Έλληνες και αλλοδαποί.
 • Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν εργαζόμενοι και στελέχη της DODEKANISOS SEAWAYS καθώς και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.
 • Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης στον διαγωνισμό καθώς και της ηλεκτρονικής αποστολής μέσω email ο φωτογράφος  παρέχει αυτοδίκαια στη DODEKANISOS SEAWAYS τη συναίνεσή του σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για την χρήση, επεξεργασία και  περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποκλειστικά για τον σκοπό του διαγωνισμού.
 • Οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι φωτογράφοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα για λόγους ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Ο διαγωνισμός δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών δεν υπερβαίνει τις 40. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουσες συμμετοχές μεταφέρονται στον επόμενο χρονικά διαγωνισμό.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ