Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


1. Στη DODEKANISOS SEAWAYS φροντίζουμε διαρκώς για την εναρμόνισή μας με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Διοίκηση και το προσωπικό της DODEKANISOS SEAWAYS δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβονται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. 

3. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να ενημερώσουμε τους χρήστες σχετικά με τα εξής:

Τον λόγο και τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
Με ποιον και για ποιο σκοπό μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Tα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες σε ότι αφορά τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από εμάς.
Τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε οι πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών να είναι ασφαλείς.
Πώς μπορούν οι χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.
 

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. «Μέλη» σημαίνουν τις εξής ναυτικές εταιρείες οι οποίες αποτελούν μέλη της DODEKANISOS SEAWAYS: «Δωδεκάνησος Ναυτιλιακή Ν.Ε.», «Δωδεκάνησος Ακτοπλοϊκή Ναυτική Εταιρεία» και «Τουριστική Ναυτιλιακή Δωδεκανήσου Ν.Ε.», όλες με έδρα στη Ρόδο (Αυστραλίας 50), ή οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες οι οποίες αποτελέσουν στο μέλλον μέλη της DODEKANISOS SEAWAYS.

2. «Νόμος» σημαίνει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε άλλο εφαρμοστέο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. «Πλοία» σημαίνουν τα εξής πλοία πλοιοκτησίας των Μελών και υπό τη διαχείριση της DODEKANISOS SEAWAYS: «Δωδεκάνησος Πράιντ», «Δωδεκάνησος Εξπρες» και «Παναγιά Σκιαδενή», όλα Νηολογίου Ρόδου με αρ. νηολ.: 46, 38 και 47 αντίστοιχα ή οποιαδήποτε άλλα πλοία τεθούν υπό την διαχείριση της DODEKANISOS SEAWAYS στο μέλλον.

4. «Πολιτική Απορρήτου» σημαίνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όπως εκάστοτε ισχύει κατόπιν αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως των όρων αυτής.

5. «Χρήστης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται τον ιστότοπο ή και την εφαρμογής  της DODEKANISOS SEAWAYS και/ή αγοράζει εισιτήρια για τα δρομολόγια των Πλοίων και/ή είναι επιβάτης των Πλοίων και/ή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα μιλίων «Bonus Ways» και/ή αναθέτει την παροχή υπηρεσιών στην DODEKANISOS SEAWAYS.

6. «BonusWays» σημαίνει το πρόγραμμα μιλίων και προνομίων που παρέχει η DODEKANISOS SEAWAYS σε επιβάτες των Πλοίων, όπως αυτό το πρόγραμμα αναλυτικά περιγράφεται στον ιστότοπο της DODEKANISOS SEAWAYS.

7. «DODEKANISOS SEAWAYS» σημαίνει την κοινοπραξία με την επωνυμία «Κοινοπραξία Δωδεκάνησος Θαλάσσιες Γραμμές», η οποία εδρεύει στη Ρόδο (Αυστραλίας 3), και της οποίας μέλη αποτελούν τα Μέλη.

 

Γ. ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 
1. Ενημερώνουμε τους Χρήστες ότι προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Συλλέγουμε μόνο όσες πληροφορίες χρειάζονται κάθε φορά για να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Χρηστών. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν: 

στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, αριθμό σταθερού/κινητού τηλεφώνου, επάγγελμα),
πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε δρομολόγιο του ταξιδιού των Χρηστών (κωδικός κράτησης, στοιχεία της συναλλαγής για την πραγματοποίηση της κράτησης, πληροφορίες για την υγεία των Χρηστών απαραίτητες για την έκδοση εισιτηρίων), πληροφορίες που προκύπτουν από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας (μέσω cookies) ή τις εφαρμογές μας για κινητά.
2. Δεν θα ζητήσουμε από τους Χρήστες ποτέ περισσότερες πληροφορίες από όσες πραγματικά χρειαζόμαστε για να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τα αιτήματα τους.

3. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς (+30 2241070590), μέσω email: [email protected] ή με επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση.

 

Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Κύριο μέλημά μας είναι να κρατάμε τους Χρήστες πάντοτε ενήμερους σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών έρχονται στην κατοχή μας στις εξής περιπτώσεις: όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά ή εάν εκούσια επιλέξουν οι Χρήστες να μας τα παράσχουν μέσω εγγραφής τους στο πρόγραμμα Bonus Ways και/ή μέσω εγγραφής τους στο Newsletter και/ή μέσω της αποστολής αιτήματος επικοινωνίας ή εάν τη δυνατότητα αυτή μας την παρέχει ο νόμος.

2. Υπηρεσίες για κινητές συσκευές και υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία

Παρέχουμε εφαρμογές για κινητές συσκευές τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε στο smartphone ή σε άλλη φορητή συσκευή σας. 
Αυτές οι εφαρμογές διαθέτουν πλήθος λειτουργιών που εμπλουτίζουν την εμπειρία του πελάτη. 
Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, οι εφαρμογές μας συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου. 
Παρέχουμε έναν σύνδεσμο για την παρούσα δήλωση στους πελάτες πριν προβούν στη μεταφόρτωση οποιασδήποτε εφαρμογής μας.


 

Ε. ΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γενικά, συγκεντρώνουμε πληροφορίες για:

να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς τους Χρήστες και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (έκδοση εισιτηρίων, αντικατάσταση εισιτηρίων, επιστροφή χρημάτων, διαχείριση και επιβεβαίωση κρατήσεων),
να επικοινωνούμε με τους Χρήστες όταν λαμβάνουμε σχετική φόρμα επικοινωνίας από αυτούς,
να απαντάμε και γενικά να διαχειριζόμαστε σχόλια, αιτήματα, παράπονα και απορίες των Χρηστών, 
να κρατάμε τους Χρήστες ενήμερους για νέα και δραστηριότητες της DODEKANISOS SEAWAYS,
να ενημερώνουμε τους Χρήστες για προσφορές και τροποποιήσεις δρομολογίων,
να ενημερώνουμε τους Χρήστες για τιμοκαταλόγους της DODEKANISOS SEAWAYS,
να ενημερώνουμε τους Χρήστες για το υπόλοιπο των μιλίων τους από το πρόγραμμα BonusWays,
να ενημερώσουμε τους Χρήστες για τις δυνατότητες προβολής στην DODEKANISOS SEAWAYS.
 

ΣΤ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
1. Ζητούμε πάντοτε τη συγκατάθεση των Χρηστών όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ όπως η αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters. 

2. Οι Χρήστες δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους επικοινωνώντας μαζί μας είτε τηλεφωνικά (+30 2241071590) είτε μέσω email: [email protected]

3. Στην περίπτωση που οι Χρήστες μας παρέχουν προσωπικά στοιχεία / δεδομένα τρίτου προσώπου, φέρουν την ευθύνη να έχουν ενημερώσει το εν λόγω τρίτο πρόσωπο σχετικά με την παροχή, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων του από εμάς και να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την παροχή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που αποκτάται από τρίτο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Ζ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
1. Δεν θα παράσχουμε / κοινοποιήσουμε ποτέ προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε τρίτους παρά μόνο εάν:

μας έχει δοθεί σχετική ρητή συγκατάθεση,
απαιτείται από το νόμο σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή κατόπιν νομίμου αιτήματος οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής σύμφωνα με τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους,
απαιτείται για την εκτέλεση ενός δρομολογίου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (λίστα επιβατών και οχημάτων),
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η διαφύλαξη της ζωής, της υγείας ή της περιουσίας ενός ατόμου.
2. Σε κάθε περίπτωση παροχής / κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως προαναφέρθηκε, επιδιώκουμε να περιορίσουμε το εύρος των παρεχόμενων πληροφοριών στην έκταση που είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

3. Εκτός αν άλλως ορίζεται εκ του νόμου, οι τρίτοι υποχρεούνται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική μας και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων.

 

Η. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, με τρόπο που επιτρέπει την αναγνώριση τους, μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ο σχετικός σκοπός συλλογής και επεξεργασίας. Επιπλέον ο χρόνος τήρησης για κάποια από τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να εξαρτάται από την κείμενη σχετική νομοθεσία καθώς και από τις δικές μας σχετικές πολιτικές σε ότι αφορά την επίλυση διαφορών, την αντιμετώπιση παραπόνων, την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όταν για την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται συγκατάθεση, π.χ. για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ όπως η αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσης από τον Χρήστη, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

2. Μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

 

Θ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
1. Οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχουν μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από εμάς. Συγκεκριμένα, μπορούν να μας ζητήσουν:

να τους παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τυχόν αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα τους, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων τους, τα δικαιώματά τους σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους από εμάς,
να διορθώσουμε τα δεδομένα τους, αν πιστεύουν ότι είναι ανακριβή ή να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα,
να διαγράψουμε τα δεδομένα τους, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι προβλέπονται εκ του νόμου,
να περιορίσουμε την επεξεργασία που ασκούμε στα δεδομένα τους, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι προβλέπονται εκ του νόμου,
να τους παράσχουμε τα δεδομένα τους σε κατάλληλη μορφή που θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσούν και να τα επεξεργάζονται με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας, καθώς και να τα διαβιβάσουμε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται σε συγκατάθεση για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς ή είχε σκοπό την εκτέλεση σύμβασης της οποίας ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος,