ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ

Η αγορά εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:
•    στο κεντρικό πρακτορείο της εταιρίας που βρίσκεται στο Λιμάνι Κολόνα, Ρόδος
•    ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας εταιρικής μας ιστοσελίδας www.12ne.gr
•    τηλεφωνικά στο 22410 70590 με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας και ταυτότητας
•    σε όλα τα συνεργαζόμενα κεντρικά ταξιδιωτικά μας πρακτορεία στα Δωδεκάνησα
•    σε όλα τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία εντός και εκτός της Ελλάδος
Η έκδοση αποδείξεων μεταφοράς δεμάτων γίνεται μόνο από τα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία και από τον Οικονομικό Αξιωματικό εντός του πλοίου.
Κάθε εισιτήριο του επιβάτη είναι ατομικό, ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται.
Αλλαγές γίνονται από οποιοδήποτε πρακτορείο, ανεξάρτητα από πού εκδόθηκε το εισιτήριο, εφόσον συμφωνεί ο πράκτορας.
Οι επιβάτες πρέπει να εξασφαλίζουν την θέση τους εγκαίρως, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της επιβατικής κίνησης (π.χ. καλοκαιρινοί μήνες).
Εισιτήρια που έχουν αγορασθεί τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας είναι άυλα και οι επιβάτες επιβιβάζονται με την επίδειξη του QR code που αποστέλλεται μέσω email κατά την έκδοση των εισιτηρίων.
Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα συναλλαγών.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41, για λόγους ασφαλείας, είναι υποχρεωτική η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Σύμφωνα με το Π.Δ.102/2019(Α'182) απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατή καταγραφή των επιβαινόντων είναι το επώνυμο του επιβάτη, το όνομα του επιβάτη (ολογράφως), το φύλο-άνδρας/γυναίκα, η ιθαγένεια και η ημερομηνία γέννησης.
Ο επιβάτης οφείλει κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση εισιτηρίου, να δίνει τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από την εταιρία σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από τον εκδότη επί του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλογή «Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου». Επίσης, ο επιβάτης οφείλει  να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγια, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κλπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

ΝΑΥΛΟΙ | ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στον λιμένα προορισμού, στον μοναδικό τύπο αεροπορικής θέσης που διαθέτουν τα πλοία, καθώς και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού. Στην τιμή του εισιτηρίου δεν συμπεριλαμβάνονται σνακ και ροφήματα από το μπαρ του πλοίου. Οι τιμές των εισιτηρίων της εταιρίας αναγράφονται αναλυτικά στην εταιρική μας ιστοσελίδα. Η εταιρία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική. Ενδεικτικά:
Βρέφη και νήπια έως τεσσάρων (4) ετών (11) μηνών και (29) ημερών ταξιδεύουν δωρεάν.
Παιδιά από (5) ετών έως δέκα (10) ετών (11) μηνών και (29) ημερών δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.
Πολύτεκνοι δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.
Απαραίτητη η επίδειξη της θεωρημένης προσωπικής σας κάρτας Συλλόγου Πολυτέκνων.
Άτομα μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.
Για τη μεταφορά ομάδων επιβατών (γκρουπ), θα ισχύουν κατά περίπτωση οι ειδικότερες συμφωνίες με την εταιρία.
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνο η μεγαλύτερη έκπτωση.
Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεις θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο εξήντα λεπτά (60) πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, όπως και ο επιβάτης με όχημα. Εάν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφή ναύλου. Ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριο, το διαβατήριο, την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφά του κατά την επιβίβαση. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον επιβάτη να ταξιδέψει, αν κρίνει ότι αυτός δεν φέρει τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και κάθε επιβάτης υποχρεούται  στην επίδειξη του εισιτηρίου του και των έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο επιβάτης οφείλει να κρατά το απόκομμα του εισιτηρίου του και να το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο μέχρι να αποβιβαστεί. Επιβάτης που επιθυμεί να αλλάξει προορισμό από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριο του, οφείλει να το δηλώσει στον οικονομικό αξιωματικό του πλοίου καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου. Επιβάτης που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο ότι φέρει εισιτήριο με προορισμό διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριο του πέραν από το χρηματικό πρόστιμο που θα καταβάλλει, ο ίδιος και μόνο, αντιμετωπίζει και άλλες ποινές. Επιβάτης που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο ότι δεν έχει εκδώσει εισιτήριο θα παραδίδεται στο Λιμεναρχείο ως λαθρεπιβάτης.


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Σε περίπτωση απαγόρευσης του απόπλου κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. ή των Λιμενικών Αρχών, για λόγους  κακοκαιρίας ή λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών),  η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανή καθυστέρηση, τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που απαγορευτεί ο απόπλους σύμφωνα με εντολές λιμενικών αρχών, Υ.Ε.Ν, της εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας, ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισιτήριό του ή να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου του χωρίς άλλη υποχρέωση της εταιρίας προς τον επιβάτη. Η εταιρία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο πλοίο. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές που γνωστοποιούνται άμεσα στην εταιρική ιστοσελίδα www.12ne.gr

*Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών.


ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  • Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή όλου του ποσού ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
  • Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
  • Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
  • Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εισιτήριό του σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας οποιαδήποτε στιγμή πριν την αναχώρηση του πλοίου (όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο) και έτσι η χρονική διάρκεια του θα ισχύει για ένα έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία. Η διαδικασία αντικατάστασης μπορεί να γίνει από την εταιρία ή τα συνεργαζόμενα πρακτορεία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίδειξη του θερμικού εισιτηρίου ή η γνωστοποίηση του κωδικού κράτησης, εφόσον είναι e ticket. Σε περίπτωση ακύρωσης του open εισιτηρίου, ισχύει η ακυρωτική πολιτική του αρχικού εισιτηρίου.
  • Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το εισιτήριό σας μόνο από το πρακτορείο από όπου το εκδώσατε ή στον ορισμένο από την εταιρία κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα.


ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του ή η επιστροφή του αντιτίμου του. Για να επιβιβασθεί ο επιβάτης θα πρέπει να εκδώσει νέο εισιτήριο. Εφόσον τα απολεσθέντα εισιτήρια βρεθούν από τον επιβάτη, θα πρέπει να στείλει αίτημα στο [email protected] ή στο πρακτορείο που εκδόθηκαν τα εισιτήρια. Όταν προσκομιστούν τα αρχικά εισιτήρια, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της εταιρίας και αν αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε θα επιστραφεί ολόκληρο το κόστος τους.

*Τα αρχικά εισιτήρια πρέπει να προσκομιστούν μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών για να πραγματοποιηθεί ακύρωση. 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών εν πλω. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων παρά μόνο στους εξωτερικούς. Για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλείται ο επιβάτης να μην πετά αναμμένα τσιγάρα και απορρίμματα σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του πλοίου ή στη θάλασσα. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου και της δημοσίας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά την διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος σε περίπτωση προβλήματος. Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην εταιρία.


ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επιτρέπεται η επιβίβαση σε εγκύους μέχρι το τέλος της 26ης εβδομάδας  και υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητας ταξιδιού.
Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ιατρικό πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης και να αρνηθεί τη διέλευση εάν δεν είναι σίγουρος ότι ο επιβάτης θα είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.


ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

1. Ανήλικοι επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους:
Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό. Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας σε ανήλικους επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και για ταξίδια στο εσωτερικό,  γίνεται  δεκτό και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή  και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία.
2. Ανήλικοι επιβάτες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών):
Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων 15 έως 18 ετών υπό την προϋπόθεση παράδοσης δήλωσης του γονέα ή του κηδεμόνα προς την Εταιρία, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή ή από το Gov.gr,  με την οποία θα δηλώνει ότι συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου, ότι αναγνωρίζει πως δεν είναι δυνατόν και δεν  θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου και/ή των αξιωματικών και/ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού και ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει πλήρως την Εταιρία και το προσωπικό της από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που θα προκύψει από το ταξίδι του ανηλίκου. Ο  Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων,  φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή - πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων - των κατάλληλων, έγκυρων και νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων,  καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού.
Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ. 2241070590, e-mail: [email protected] καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρίας ή από το  Gov.gr.
Μπορείτε να τη βρείτε κι εδώ: Υπεύθυνη Δήλωση Ανηλίκου

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω  ταξιδιωτικά έγγραφα.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Τα πλοία της εταιρίας διαθέτουν ειδικούς χώρους παραμονής για άτομα με ειδικές ανάγκες με εύκολη πρόσβαση στο πλοίο, αφού δεν χρειάζεται να μεταφερθούν σε κάποιο ανώτερο κατάστρωμα. Το πλήρωμα του πλοίου είναι πάντα διαθέσιμο να διευκολύνει και να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 40kg και 0.5m3. Οι αποσκευές τοποθετούνται σε ειδικούς χώρους στο χώρο των οχημάτων και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του επιβάτη κατά τη διάρκεια του πλου. Ο επιβάτης πρέπει να φέρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο επιβάτης οφείλει σε περίπτωση που μεταφέρει χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα ή να τα φέρει μαζί με τα προσωπικά του είδη εντός του πλοίου ή να τα παραδίδει προς φύλαξη στον Οικονομικό Αξιωματικό του πλοίου. Σε τυχόν κλοπή ή φθορά ή απώλεια αποσκευών, χρημάτων, αξιόγραφων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους του πλοίου η εταιρία και το πλήρωμα δεν φέρει καμία ευθύνη, όταν δεν έχει ζητηθεί η ειδική φύλαξη αυτών από τον Οικονομικό Αξιωματικό. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων ο επιβάτης καλό είναι να επικοινωνήσει με το προσωπικό της εταιρίας.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να παραδίδετε τα δέματα ή τους φακέλους σας στα κεντρικά γραφεία μας στην οδό Αυστραλίας 50 ή στο κιόσκι μας εντός του λιμανιού Κολόνα, ακόμα και μερικές ημέρες πριν το δρομολόγιο. Από εκεί, αναλαμβάνουμε εμείς την ασφαλή παράδοσή τους στο πλοίο μας, για το δρομολόγιο της επιθυμίας σας.
Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εύφλεκτων και γενικά επικίνδυνων υλών.
Χρέωση
Η χρέωση των δεμάτων γίνεται με βάση τα κιλά και τον προορισμό παραλαβής. 
Αποστολή
Ο αποστολέας οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και του παραλήπτη.
Ο αποστολέας οφείλει σε περίπτωση που τα δέματα ή οι φάκελοι περιέχουν χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα, να τα παραδίδει προς ειδική φύλαξη στον ναύκληρο του πλοίου. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κλοπή ή απώλειά τους.
Ο αποστολέας οφείλει σε περίπτωση που τα δέματα χρειάζονται ψύξη ή κατάψυξη, να ενημερώσει τον ναύκληρο. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά του περιεχομένου τους.
Παραλαβή
Τα δέματα ξεφορτώνονται στο λιμάνι προορισμού τους και ο παραλήπτης οφείλει να βρίσκεται στο λιμάνι για την παραλαβή τους. Αν ο παραλήπτης δεν παραλάβει το δέμα, τότε αυτό επιστρέφεται στο λιμάνι από όπου εστάλη και χρεώνεται ξανά σε περίπτωση που ο αποστολέας επιθυμεί την εκ νέου αποστολή του.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι εκδόσεις εισιτηρίων οχημάτων για τα ταχύπλοα καταμαράν DODEKANISOS PRIDE και DODEKANISOS EXPRESS θα εκδίδονται αποκλειστικά από την εταιρία μας.

Τρόπος έκδοσης:

  • Μέσω τηλεφώνου 22410 70590 με χρήση της κάρτας ή τραπεζική κατάθεση
  • Με φυσική παρουσία  Ρόδο ή Σάμο
  • Στην επίσημη ιστοσελίδα μας

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Στα ταχύπλοα σκάφη «DODEKANISOS EXPRESS» και «DODEKANISOS PRIDE» το μέγιστο δυνατό ύψος οχήματος είναι 1,90μ. χωρίς μπαγκαζιέρα, ενώ στο συμβατικό πλοίο «Παναγιά Σκιαδενή» 4,20μ.

Για τα ασυνόδευτα οχήματα απαραίτητη είναι η συμπλήρωση εντύπου και η παράδοσή του μαζί με το εισιτήριο κατά την επιβίβαση.

Βρείτε το έντυπο συμπλήρωσης εδώ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς θα πρέπει απαραιτήτως να εκδίδουν εισιτήριο, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ζώου (Αριθμός Βιβλιαρίου Υγείας ζώου ή Αριθμός Ταυτότητας, αριθμός σήμανσης, μέγεθος και κατηγορία ζώου). 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η είσοδος των κατοικίδιων ζώων στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων. Ωστόσο, το κατοικίδιο ζώο μπορεί να παραμείνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στους ειδικούς χώρους φύλαξης για κατοικίδια ζώα που βρίσκονται στο εξωτερικό των πλοίων υπό την προσωπική επίβλεψη του συνοδού τους. Τα κατοικίδια πρέπει πάντα να συνοδεύονται, να φέρουν λουρί και να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. O συνοδός τους οφείλει να έχει μαζί του το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους και να είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα, ασφάλεια και υγιεινή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία των επιβατών επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία επιβίβασης (check in) στο πλοίο γι’ αυτό είναι υποχρεωτικό να έχουν μαζί τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε καλώντας στο 2241070590 ή στέλνοντας email στο [email protected]