ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ

Η αγορά εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:
 • στα Κιόσκια της εταιρίας μας στο Λιμάνι Κολόνα και στο Λιμάνι Ακαντιά 
 • στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας που βρίσκονται στην οδό Αυστραλίας 50
 • ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας εταιρικής μας ιστοσελίδας www.12ne.gr
 • τηλεφωνικά στο 22410 70590 με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας και ταυτότητας
 • σε όλα τα συνεργαζόμενα κεντρικά ταξιδιωτικά μας πρακτορεία στα Δωδεκάνησα
 • σε όλα τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία εντός και εκτός της Ελλάδος
 • μέσω της εφαρμογής/ application της εταιρίας μας
Η έκδοση αποδείξεων μεταφοράς δεμάτων γίνεται μόνο από τα κεντρικά πρακτορεία και από τον Οικονομικό Αξιωματικό εντός του πλοίου.
Κάθε εισιτήριο του επιβάτη είναι ατομικό, ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται.
Οι επιβάτες πρέπει να εξασφαλίζουν τη θέση τους εγκαίρως, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της επιβατικής κίνησης (π.χ. καλοκαιρινοί μήνες).
Εισιτήρια που έχουν αγορασθεί τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας είναι άυλα και οι επιβάτες επιβιβάζονται με την επίδειξη του QR code που αποστέλλεται μέσω email ή SMS κατά την έκδοση των εισιτηρίων.
Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα συναλλαγών.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ 120/1997 (ΦΕΚ 110Α) η Εταιρία έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων επιβατών και Αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α)

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41,  όπως υιοθετήθηκε με το Π.Δ . 23/1999 (ΦΕΚ 17Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 102/2019 (ΦΕΚ 182Α), περί καταγραφής των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Κοινοτικούς Λιμένες,  απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατή καταγραφή των επιβαινόντων είναι το επώνυμο του επιβάτη, το όνομα του επιβάτη (ολογράφως), το φύλο-άνδρας/γυναίκα, η ιθαγένεια και η ημερομηνία γέννησης.

Ο επιβάτης οφείλει κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση εισιτηρίου, να δίνει τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από την εταιρία σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από τον εκδότη επί του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλογή «Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου». Επίσης, ο επιβάτης οφείλει  να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγια, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κλπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΝΑΝΠ με αριθμ. Πρωτ.: 2432.6-8/61907/2022 απαραίτητη είναι η καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς στο σύστημα Η.Σ.Θ.Ε.Ε.Α. Η μετακίνηση και η παραμονή των ζώων συντροφιάς γίνεται σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 και του Π.Δ 101/1995 (ΦΕΚ 61Α).

ΝΑΥΛΟΙ | ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στον λιμένα προορισμού, στον μοναδικό τύπο αεροπορικής θέσης που διαθέτουν τα πλοία, καθώς και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού. Στην τιμή του εισιτηρίου δεν συμπεριλαμβάνονται σνακ και ροφήματα από το μπαρ του πλοίου. Οι τιμές των εισιτηρίων της εταιρίας αναγράφονται αναλυτικά στην εταιρική μας ιστοσελίδα. Η εταιρία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική. Ενδεικτικά:

Βρέφη και νήπια έως τεσσάρων (4) ετών (11) μηνών και (29) ημερών ταξιδεύουν δωρεάν.

Παιδιά από (5) ετών έως δέκα (10) ετών (11) μηνών και (29) ημερών δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.

Πολύτεκνοι δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.
Απαραίτητη η επίδειξη της θεωρημένης για το τρέχον έτος προσωπικής σας κάρτας του Συλλόγου Πολυτέκνων κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. 

Άτομα μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου. Απαραίτητη η επίδειξη δικαιολογητικών κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. 

Στις περιπτώσεις που κάτοχοι εκπτωτικών εισιτηρίων δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οφείλουν να καταβάλουν τη διαφορά ναύλου.

Για τη μεταφορά ομάδων επιβατών (γκρουπ), θα ισχύουν κατά περίπτωση οι ειδικότερες συμφωνίες με την εταιρία.

Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνο η μεγαλύτερη έκπτωση.

Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεις θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο εξήντα λεπτά (60) πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, όπως και ο επιβάτης με όχημα. Εάν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφή ναύλου. Ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριο, το διαβατήριο, την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφά του κατά την επιβίβαση. Για τα ανήλικα τέκνα (βρέφη, νήπια) πρέπει να επιδεικνύεται το βιβλιάριο υγείας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον επιβάτη να ταξιδέψει, αν κρίνει ότι αυτός δεν φέρει τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και κάθε επιβάτης υποχρεούται  στην επίδειξη του εισιτηρίου του και των έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο επιβάτης οφείλει να κρατά το απόκομμα του εισιτηρίου του και να το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο μέχρι να αποβιβαστεί. Επιβάτης που επιθυμεί να αλλάξει προορισμό από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριο του, οφείλει να το δηλώσει στον οικονομικό αξιωματικό του πλοίου καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου. Επιβάτης που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο ότι φέρει εισιτήριο με προορισμό διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριο του πέραν από το χρηματικό πρόστιμο που θα καταβάλλει, ο ίδιος και μόνο, αντιμετωπίζει και τις προβλεπόμενες ποινές. Επιβάτης που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο ότι δεν έχει εκδώσει εισιτήριο θα παραδίδεται στο Λιμεναρχείο ως λαθρεπιβάτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/1973), ο πλοίαρχος μεριμνά ώστε να μην εισέρχονται στο πλοίο του ναρκωτικά, εκτός των επιτρεπόμενων για ιατρική χρήση και κατόπιν αδείας του, επίσης και οινοπνευματώδη. Τα κατά παράβαση των ανωτέρω εισαγόμενα κατάσχονται από τον πλοίαρχο και παραδίδονται το ταχύτερο στη λιμενική ή προξενική Αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/1973), ο Πλοίαρχος φροντίζει ώστε να μην εισέρχονται χωρίς την άδειά του στο πλοίο όπλα και εύφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά. Τα κατά παράβαση των ανωτέρω εισαγόμενα κατάσχονται από τον πλοίαρχο, διατάσσοντας την φύλαξη ή την καταστροφή αυτών. Τα φυλαχθέντα παραδίδονται το ταχύτερο στην λιμενική ή προξενική Αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/1973), ο πλοίαρχος δύναται να ζητήσει την παρεμπόδιση της επιβίβασης προσώπων που πάσχουν από λοιμώδεις νόσους ή επικινδύνων ψυχοπαθών. Δύναται επίσης να ζητήσει την παρεμπόδιση της επιβίβασης προσώπων που έχουν ανάγκη βοήθειας (ψυχοπαθείς, τυφλοί, παράλυτοι, ανήλικοι) εφ' όσον δεν συνοδεύονται από συγγενείς ή οικείους τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/1973), ο Πλοίαρχος δύναται να ζητήσει την αποβίβαση επιβάτη, που διαταράσσει σοβαρά την τάξη του πλοίου εν πλω ή σε περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η περαιτέρω παραμονή του θα δημιουργήσει κινδύνους στους επιβαίνοντες στο πλοίο. 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Σε περίπτωση απαγόρευσης του απόπλου κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. ή των Λιμενικών Αρχών, για λόγους  κακοκαιρίας ή λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών),  η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανή καθυστέρηση, τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που απαγορευτεί ο απόπλους σύμφωνα με εντολές λιμενικών αρχών, Υ.Ε.Ν, της εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας, ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισιτήριό του ή να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου του χωρίς άλλη υποχρέωση της εταιρίας προς τον επιβάτη*. Η εταιρία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο πλοίο. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές που γνωστοποιούνται άμεσα στην εταιρική ιστοσελίδα www.12ne.gr

*Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Έως και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Έως και την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.


ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του ή η επιστροφή του αντιτίμου του. Για να επιβιβασθεί ο επιβάτης θα πρέπει να εκδώσει νέο εισιτήριο. Εφόσον τα απολεσθέντα εισιτήρια βρεθούν από τον επιβάτη, θα πρέπει να στείλει αίτημα στο [email protected] ή στο πρακτορείο που εκδόθηκαν τα εισιτήρια. Όταν προσκομιστούν* τα αρχικά εισιτήρια, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της εταιρίας και αν αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε θα επιστραφεί ολόκληρο το κόστος τους.

*Τα αρχικά εισιτήρια πρέπει να προσκομιστούν μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών για να πραγματοποιηθεί ακύρωση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών εν πλω. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων παρά μόνο στους εξωτερικούς. Για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, απαγορεύεται στον επιβάτη να πετά αναμμένα τσιγάρα και απορρίμματα σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του πλοίου ή στη θάλασσα. 

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου, να τηρούν τη δημόσια τάξη εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά την διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος σε περίπτωση προβλήματος. Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην εταιρία.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επιτρέπεται η επιβίβαση σε εγκύους μέχρι το τέλος της 26ης εβδομάδας  και υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητας ταξιδιού.

Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ιατρικό πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης και να αρνηθεί τη διέλευση εάν δεν είναι σίγουρος ότι ο επιβάτης θα είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

1. Ανήλικοι επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους:
Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό. Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας σε ανήλικους επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και για ταξίδια στο εσωτερικό, γίνεται  δεκτό και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή  και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία.
2. Ανήλικοι επιβάτες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών):
Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων 15 έως 18 ετών υπό την προϋπόθεση παράδοσης δήλωσης του γονέα ή του κηδεμόνα προς την Εταιρία, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή ή από το Gov.gr,  με την οποία θα δηλώνει ότι συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου, ότι αναγνωρίζει πως δεν είναι δυνατόν και δεν  θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου και/ή των αξιωματικών και/ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού και ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει πλήρως την Εταιρία και το προσωπικό της από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που θα προκύψει από το ταξίδι του ανηλίκου. Ο  Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων,  φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή - πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων - των κατάλληλων, έγκυρων και νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων,  καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού.
Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ. 2241070590, e-mail: [email protected] καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρίας ή από το  Gov.gr.
Μπορείτε να τη βρείτε κι εδώ: Υπεύθυνη Δήλωση Ανηλίκου

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω  ταξιδιωτικά έγγραφα.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τα πλοία της εταιρίας διαθέτουν ειδικούς χώρους παραμονής για άτομα με αναπηρία με εύκολη πρόσβαση στο πλοίο, αφού δεν χρειάζεται να μεταφερθούν σε κάποιο ανώτερο κατάστρωμα. Το πλήρωμα του πλοίου είναι πάντα διαθέσιμο να διευκολύνει και να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 40kg και 0.5m3. Οι αποσκευές τοποθετούνται σε ειδικούς χώρους στο χώρο των οχημάτων και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του επιβάτη κατά τη διάρκεια του πλου. Ο επιβάτης πρέπει να φέρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο επιβάτης οφείλει σε περίπτωση που μεταφέρει χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα ή να τα φέρει μαζί με τα προσωπικά του είδη εντός του πλοίου ή να τα παραδίδει προς φύλαξη στον Οικονομικό Αξιωματικό του πλοίου. Σε τυχόν κλοπή ή φθορά ή απώλεια αποσκευών, χρημάτων, αξιόγραφων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους του πλοίου η εταιρία και το πλήρωμα δεν φέρει καμία ευθύνη, όταν δεν έχει ζητηθεί η ειδική φύλαξη αυτών από τον Οικονομικό Αξιωματικό. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων ο επιβάτης συνίσταται να επικοινωνήσει με το προσωπικό της εταιρίας.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να παραδίδετε τα δέματα ή τους φακέλους σας στα κεντρικά γραφεία μας στην οδό Αυστραλίας 50 ή στο κιόσκι μας εντός του λιμανιού Κολόνα, ακόμα και μερικές ημέρες πριν το δρομολόγιο. Από εκεί, αναλαμβάνουμε εμείς την ασφαλή παράδοσή τους στο πλοίο μας, για το δρομολόγιο της επιθυμίας σας.

Απαγορεύεται η μεταφορά απαγορευμένων ουσιών, όπλων, εκρηκτικών, εύφλεκτων και γενικά επικίνδυνων υλών.

Χρέωση

Η χρέωση των δεμάτων γίνεται με βάση τα κιλά και τον προορισμό παραλαβής. 

Αποστολή

Ο αποστολέας οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και του παραλήπτη.

Ο αποστολέας οφείλει σε περίπτωση που τα δέματα ή οι φάκελοι περιέχουν χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα, να τα παραδίδει προς ειδική φύλαξη στον ναύκληρο του πλοίου. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κλοπή ή απώλειά τους.

Ο αποστολέας οφείλει σε περίπτωση που τα δέματα χρειάζονται ψύξη ή κατάψυξη, να ενημερώσει τον ναύκληρο. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά του περιεχομένου τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τρόπος έκδοσης:

 • Μέσω τηλεφώνου 22410 70590 με χρήση της κάρτας ή τραπεζική κατάθεση
 • Με φυσική παρουσία  Ρόδο ή Σάμο
 • Στα συνεργαζόμενα πρακτορεία
 • Στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή/application 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Στα ταχύπλοα σκάφη «DODEKANISOS EXPRESS» και «DODEKANISOS PRIDE» το μέγιστο δυνατό ύψος οχήματος είναι 1,90μ. χωρίς μπαγκαζιέρα, ενώ στο συμβατικό πλοίο «Παναγιά Σκιαδενή» 4,20μ.

Για τα ασυνόδευτα οχήματα απαραίτητη είναι η συμπλήρωση εντύπου και η παράδοσή του μαζί με το εισιτήριο κατά την επιβίβαση.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ηλεκτρικών ή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. 

Βρείτε το έντυπο συμπλήρωσης εδώ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς θα πρέπει απαραιτήτως να εκδίδουν εισιτήριο, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ζώου (Αριθμός Βιβλιαρίου Υγείας ζώου ή Αριθμός Ταυτότητας, αριθμός σήμανσης, μέγεθος και κατηγορία ζώου). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παραμένουν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης για κατοικίδια ζώα που βρίσκονται στο εξωτερικό των πλοίων υπό την προσωπική επίβλεψη του συνοδού τους. Τα ζώα συντροφιάς, θεραπείας ή βοήθειας θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται, να φέρουν λουρί και να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. O συνοδός τους οφείλει να έχει μαζί του το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους και να είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα, ασφάλεια και υγιεινή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία των επιβατών επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία επιβίβασης (check in) στο πλοίο γι’ αυτό είναι υποχρεωτικό να έχουν μαζί τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε καλώντας στο 2241070590 ή στέλνοντας email στο [email protected]