Μονοήμερες Εκδρομές

Μονοήμερες Εκδρομές

Από Ροδο προς Κάλυμνο, Χάλκη, Τήλο, Νίσυρο, Κω, Σύμη
Από Σάμο προς Αρκιούς, Λειψούς, Αγαθονήσι, Πάτμο
Από ΣΥΜΗ προς Κω, Κάλυμνο
Από ΧΑΛΚΗ προς Τήλο, Νίσυρο
Από Τήλο προς Νίσυρο
Από Πάτμο προς Λειψούς
Από ΦΟΥΡΝΟΥΣ προς Ικαρία, Πάτμο, Λειψούς
Από Ικαρία προς Λειψούς, Πάτμο
Από ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ προς Αρκιούς, Πάτμο, Λειψούς
Από ΑΡΚΙΟΥΣ προς Πάτμο, Λειψούς