1. Στο πρόγραμμα μιλίων & προνομίων, Dodekanisos Bonus Ways, της DODEKANISOS SEAWAYS έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι επιβάτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και τα παιδιά 11-17 με συγκατάθεση του γονέα.
 2. Η έκπτωση που παρέχεται στα μέλη αφορά μόνο το εισιτήριο του επιβάτη και δεν ισχύει για την μεταφορά αυτοκινήτου ή άλλου μεταφορικού μέσου.
 3. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε από το μέλος-κάτοχο της κάρτας.
 4. Η DODEKANISOS SEAWAYS έχει δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του μέλους ζητώντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
 5. Η DODEKANISOS SEAWAYS έχει το δικαίωμα ανάκλησης ή διαφοροποίησης των όρων και των συνθηκών του προγράμματος μιλίων & προνομίων χωρίς προειδοποίηση και ενημέρωση, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως διακοπή ή αναστολή του προγράμματος.
 6. Για να γίνει αποδεκτό το αίτημα μέλους στο πρόγραμμα, η αίτηση συμμετοχής πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένη από το υποψήφιο μέλος.
 7. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί εδώ. Σε περίπτωση που γίνει εν πλω πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί με την αντίστοιχη ένδειξη ,που βρίσκεται εντός των πλοίων. Επίσης, το παρόν φυλλάδιο βρίσκεται στα συνεργαζόμενα πρακτορεία με τη ναυτιλιακή εταιρεία.
 8. Τα μέλη δικαιούνται να εξαργυρώσουν τα μίλια τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον καθορισμένο αριθμό μιλίων που έχει τεθεί από την DODEKANISOS SEAWAYS.
 9. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης εγγραφής στο πρόγραμμα (σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής με τη συμπλήρωση και αποστολή αυτής μέσω e-mail) ο επιβάτης παρέχει αυτοδίκαια στη DODEKANISOS SEAWAYS τη συναίνεσή του σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για την χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποκλειστικά για τον σκοπό του προγράμματος.
 10. Η DODEKANISOS SEAWAYS δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των μελών στις συνεργαζόμενες εταιρείες - παροχείς προσφορών του προγράμματος για λόγους λειτουργικούς, μηχανογράφησης, στατιστικής ή ακόμα και ιστορικούς.
 11. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα μέλη του προγράμματος έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα για λόγους ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 12. Η δημιουργία νέας κάρτας Bonus Ways, αναιρεί αυτόματα την παλιά κάρτα μέλους καθώς επίσης και τα μίλια αυτής.