Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4830/2021«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», οι επιβάτες που ταξιδεύουν έχοντας μαζί τους ζώα συντροφιάς θα πρέπει απαραιτήτως να το δηλώνουν κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους.

Στα εισιτήρια θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • «Αριθμός Βιβλιαρίου Υγείας ζώου ή Αριθμός Ταυτότητας του ζώου»
  • «Αριθμός σήμανσης ζώου»
  • «Μέγεθος Ζώου» (Μεγαλόσωμο > 10 Kg ή Μικρόσωμο <= 10 Kg) και «Κατηγορία Ζώου» (π.χ. Συντροφιάς, Θεραπείας, Βοήθειας) 
     

Επιπλέον, οι επιβάτες / συνοδοί του ζώου θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Δήλωση Καταγραφής Ζώου Συντροφιάς